Produktkategorier

Användnings­område:

Stenmjöl lämpar sig att använda när man eftersträvar en hård yta, som exempelvis trädgårdsgångar, parkeringsplatser eller som underlag och fogning vid plattsättning. Stenmjöl kan också användas som jordförbättrare och som fyllnad runt ledningar och rör samt till fotbollsplaner och ridbanor. Det grövsta stenmjölet kan även användas som halkbekämpning. 

Stenmjöl

Stenmjöl är en restprodukt som uppstår när man krossar sten och kan ersätta sand. Vi lagerhåller stenmjöl i storleken 0/2 mm, 0/4 mm och 0/8 mm i natur och rött.

Observera att färgen på materialet kan skifta beroende på hur berget ser ut där vi spränger.

Vi levererar stenmjöl i Örnsköldsviks kommun. Har du frågor om stenmjöl eller har andra funderingar är du välkommen att kontakta oss för mer information.