Om oss

Det började för snart 60 år sedan, när pappan till Hans och Ivan Gidmark startade företaget Gidmarks Grusförädling med två anställda. Vid den tiden utfördes det mesta av arbetet med handkraft. Mycket har hänt sedan dess. Verksamheten har sakta men säkert fått växa. Genom åren har Hans och Ivan utvecklat verksamheten med betongtillverkning samt utökat antal täkter.

Gidmarks har varit ett familjeföretag tills 1 juni 2016 då Örnfrakt förvärvade samtliga aktier i båda bolagen, vi är dock måna om att fortsätta erbjuda en bra service med hög kvalitet i fokus. För oss är varje kund lika viktig, oavsett om det handlar om om stora byggföretag eller den lilla privatkunden som behöver ett lass grus till infarten.

Välkomna till oss för mer information!

KMA Policy – Gidmarks Grus och Betong AB

Med hög kvalitet, höga miljö- och arbetsmiljökrav lägger vi grunden för en hållbar verksamhet.

Vi vill inspirera och ge våra kunder och medarbetare de bästa förutsättningar för att arbeta resurseffektivt, säkert och hållbart.

Gidmarks Grus ska

 • Erbjuda våra kunder säkra, miljöanpassade och resurseffektiva tjänster, och produkter i rätt tid med rätt kvalitet
 • Medverka till en hållbar samhällsutveckling med hög affärsetik.
 • Stå för en säkerhetskultur där alla bidrar till att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt säker arbetsmiljö samt arbeta utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

Detta uppnås genom att

 • Driva ett systematiskt förbättringsarbete, för ökad kvalitet och effektivitet, minskad miljöpåverkan samt förbättrad arbetsmiljö.
 • Erbjuda hög tillgänglighet av produkter och tjänster med en effektiv logistik
 • Ha en nära dialog med kunder och leverantörer för att tillsammans dela kunskap och erfarenheter samt hitta bra lösningar inom KMA-om rådet
 • Begränsa tjänsterna och produkternas miljöpåverkan samt förebygga miljöpåverkan från energianvändning, transporter och andra miljöpåverkande delar.
 • Aktivt förebygga ohälsa och arbetsskador genom riskanalyser och förebyggande åtgärder.
 • Erbjuda en attraktiv och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där män och kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund har samma utvecklingsmöjligheter.
 • Skapa trivsel, engagemang och delaktighet genom att erbjuda våra medarbetare och kunder utbildning inom hälsa och säkerhet, nära kopplat till det dagliga arbetet samt de tjänster och produkter som vi erbjuder.
 • Följa tillämplig lagstiftning

*Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö

Våra täkter