Produktkategorier

Användnings­område:

Stenen används med fördel som erosionsskydd i slänter, vid vattendrag och vid vägbygge. Fördelen med att använda att använda erosionsskydd i en slänt är att man förhindrar att regnet drar med sig jord och sten och urholkar marken. Stenen kan också användas som fyllnadsmaterial samt i stenpartier.  

Har du frågor kring materialet är du välkommen att kontakta oss för mer information! 

Erosions­skydd

Materialet har krossats endast en gång och innehåller därför grövre bitar av krossmaterial. Hos oss hittar du erosionsskydd i storleken 100–200 mm.

Bor du i Örnsköldsvik kan du enkelt beställa erosionsskydd och få materialet levererat hem till tomten.